MEMBERS

Kuniaki Saito, Ph.D. (Principal Investigator)

Professor, Invertebrate Genetics Laboratory, National Institute of Genetics; Professor (concurrent), Department of Genetics, SOKENDAI

Keita Miyoshi, Ph.D.

Assistant Professor, Invertebrate Genetics Laboratory, National Institute of Genetics

Shunya Kaneko (Graduate Student, D4, SOKENDAI)

Naohiro Arakaki (Graduate Student, D1, SOKENDAI)

Hiroyuki Yano, Ph.D.

Technical Staff, Invertebrate Genetics Laboratory, Genetic Strains Resource Center, National Institute of Genetics. Email: hiyano[at]nig.ac.jp (replace [at] to @)

Technical Staffs (Resource Project & Research)

Yuko NAGASHIMA, Tomoko MIYOSHI, Mitsuyo TSUCHIYA, Miyuki KOBARI, Michiko OCHIAI, Mayumi HOSOKAWA, Satomi SUZUKI, Yumiko TASHIRO, Chifumi ISHIZUKA, Yukiyo KITAHARA, Ai MASUDA, Junko IDETA, Yukiko NAKAISHI, Asari SUGIYAMA, Chiaki MIYAKE, Shoko SATO, Satomi DATE (photo, Nov. 2017)

Alumini

Shu Kondo, Ph.D., Willium Constance, Ph.D., Sara Itani, Takaaki Miyazaki, William Constance, Hitomi Nagafune, Akiko Sugiyama, Nozomi Kaneko, Noriko Maruyama, Yoshie Narumi, Ryu UEDA, Ph.D., Kozue UEMATSU, Kaori SAITO (photo, Apr. 2017)

PAGE TOP